0.00000

นักขุด ออนไลน์

35.82 KGps

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

8629015

0.00000

การขุด บล็อก

0.1635 $-6.50%

0.00000

ราคา CTXC

48%

0.00000

โชค

1.0%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

0.00000

บล็อก รางวัล

0.00000

การจ่ายเงินขั้นต่ำ

เราครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พูล แฮชเรท

35.82 KGps

เลือกเซิร์ฟเวอร์การขุดของคุณ:

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป16
ctxc.2miners.com:2222
ใช้งาน